Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk. Daarom geven we graag duidelijk weer hoe we omgaan met verwerking van persoonsgegevens. Vanzelfsprekend behandelen we persoonsgegevens van klanten zo veilig en zorgvuldig mogelijk. Gegevens op deze website worden verwerkt door Brussen Wonen, Utrechtseweg 172, 6862 AT Oosterbeek. Je kunt ons bereiken via info@brussenwonen.nl

Persoonsgegevens

We leren u graag kennen en doen graag persoonlijk zaken met u. Om dat mogelijk te maken, hebben we persoonsgegevens nodig. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. We verzamelen geen persoonsgegevens, anders dan de gegevens die u ons zelf verstrekt via bijvoorbeeld e-mail of formulieren. Houdt er rekening mee dat er altijd, op welke manier dan ook, risico’s zijn verbonden aan het doorgeven van gegevens. Omdat we het beveiligen van deze gegevens belangrijk vinden, maken we op onze website gebruik van een SSL certificaat om te zorgen dat deze gegevens beveiligd aan ons verzonden worden. Wanneer u zelf contact met ons opneemt bijvoorbeeld per e-mail, worden deze gegevens bewaard. Daarbij heeft u zelf in de hand welke gegevens u met ons deelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Persoonsgegevens hebben we nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. We verzamelen zo min mogelijk gegevens van u.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Deze website wilt gebruikmaken van de volgende cookies:

Google Analytics
privacybeleid van Google Analytics

Anonieme informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken wordt door Google bewaard. Wij gebruiken de informatie om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie over de aantal site bezoekers, hoe ze op de site zijn gekomen en welke pagina’s ze bezoeken. Geen persoonlijke informatie over uw bezoek wordt door ons bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op beperking van de verwerken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@brussenwonen.nl

Bewaartermijn

De door Brussen Wonen verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. De bewaartermijnen van onze gegevens kunt u opvragen via info@brussenwonen.nl

Aanpassing van privacy beleid

We houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wanneer u hiervan op de hoogte wilt zijn/blijven, adviseren we u deze pagina regelmatig te bezoeken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2021.